Rechten en plichten


Samen met jou hopen wij van Balloonfair Staphorst een groot succes te maken. Balloonfair Staphorst is opgezet door een jong, enthousiast team dat er niet voor betaald wordt. Wie deelneemt aan Balloonfair Staphorst, verwacht een leuke avond al dan niet in de lucht. Daarom is het belangrijk dat iedereen zich aan de spelregels houdt, zodat we vaker dit soort leuke evenementen kunnen organiseren. 

Eigen risico en verzekering

Deelname aan Balloonfair Staphorst is voor eigen risico. Mocht je letsel of schade oplopen door deelname, dan is de organisatie hiervoor niet aansprakelijk.

Balloonfair Staphorst vindt buiten in de open lucht plaats.

Als je meevaart met een luchtballon bij Balloonfair Staphorst, verklaar je bekend te zijn met de aard van het evenement en dat dit een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist. Zorg ervoor dat je de Veelgestelde vragen hebt doorgelezen om verrassingen te voorkomen.

Uiteraard gaan we ervan uit dat ballonvaart geheel naar verwachting verloopt. Mocht er onverhoopt toch iets gebeuren, dan is de organisatie daarvoor niet aansprakelijk. Zorg er dus voor dat je goed verzekerd bent. Niet zelden weigert de verzekeringsmaatschappij na een ongeluk om uit te betalen. Als de verzekering na zo’n ongeval niet betaalt, kunnen de gevolgen rampzalig zijn. Een lichamelijke handicap als gevolg van een ongeval kan tot enorme financiële onzekerheid leiden.

Annuleren en herroepingsrecht 

Bij aanschaf van een ballonvaart ticket doen we er alles om je daadwerkelijk een ballonvaart te bieden op de gekozen datum of op de inhaaldag. Mocht het deze avonden niet doorgaan vanwege de weersomstandigheden, dan zal de ballonvaart i.o.v. met je later alsnog ingepland worden.

Passagiers hebben geen recht van ontbinding (herroeping) in de zin van artikel 6:230o van het Burgerlijk Wetboek, aangezien het gaat om een overeenkomst tot het verrichten van diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding waarbij in de overeenkomst een bepaald tijdstip is voorzien (art. 6:230p van het Burgerlijk Wetboek).

Klachten

De organisatie doet haar uiterste best alles vlekkeloos te laten verlopen. Heb je toch een klacht? Meld deze dan via het e-mailadres info@balloonfair-staphorst.nl.

Wij stellen het op prijs wanneer je een eventuele klacht binnen bekwame tijd nadat je datgene waar je over wilt klagen hebt geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven indient. Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer je een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

De organisatie is niet aangesloten bij een buitengerechtelijke geschillen organisatie. Indien je in de Europese Unie woont, een probleem hebt met de door de organisatie geleverde producten of diensten en deze online zijn gekocht, kun je via de volgende website van het ODR-platform een beroep doen op alternatieve geschillenbeslechting: https://webgate.ec.europa.eu/odr

Algemene deelnamevoorwaarden

Op de overeenkomst tot deelname aan Balloonfair Staphorst zijn de ‘Algemene deelnamevoorwaarden Balloonfair Staphorst’ van toepassing. Daarin vind je meer informatie over je rechten en je plichten. Klik hier om de voorwaarden te bekijken en te downloaden.

Privacy

Via onze website worden persoonsgegevens verwerkt door de organisatie. Ook worden er tijdens het evenement (foto- en video)opnames gemaakt. Omdat wij veel waarde hechten aan jouw privacy worden jouw persoonsgegevens op een zorgvuldige manier verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt de organisatie zich aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. In onze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, met welk doel wij dit doen en met wie deze gedeeld kunnen worden.